پیاده‌سازی، پشتیبانی و راهبری پایگاه‌های اطلاع‌رسانی وب

تلفن: 021-88105247-8
نشانی: تهران، خیابان سیدجمال‌الدین اسدآبادی، خیابان بیستون، بین کوچه هجدهم و شانزدهم، شماره 47، طبقه چهارم، واحد 13
نشانی پست الکترونیک: info@negahmm.com